Biografija

MIRVETA VALJAREVIĆ

Mirveta Valjarevic.jpg

Osnivač i vlasnik preduzeća Chempoint inženjering od 1995. Kao glavni i odgovorni projektant i urbanista realizovala je brojne značajne projekte u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. 

Nakon zaršenih studija na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu 1976. aktivno radi na arhitektonsko-urbanističkom projektovanju i vođenju realizacije projekata.

Prva iskustva od 1976. do 1981. na urbanističkom i arhitektonskom projektovanju stiče u Zavodu za urbanizam i projektovanje u Kikindi. Od 1981. do 1995. rukovodi i koordinira izradama studija i urbanističkih planova i projekata razvoja i planiranja prostora opštine Savski venac u Beogradu. 

Nosilac je licenci za samostalnog projektanta i urbanistu, a preduzeće Chempoint inženjering je licencirano za projektovanje objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara i u nacionalnim parkovima. Živi i radi u Beogradu.

Izbor nagrada:


  • POSLOVNI CENTAR KINEF, 1.nagrada međunarodni arhitektonski konkurs 2007. Petrograd, Rusija
  • ETNO CENTAR JARAM-KOPAONIK 1.nagrada 2006., Salon urbanizma, Niš
  • REKTORAT PODGORICA 1.nagrada 2000., CG
  • OSTRVO MAMULA, 1.nagrada 1995., CG